Til informations­specialister

Denne del af sitet er rettet mod bibliotekarer og andre medarbejdere på forskningsbibliotekerne, som arbejder med at støtte forskere i forbindelse med deres publicering. Forskere, der har lyst til at dykke dybere ned i en problemstilling, er også velkomne til at bruge denne del af sitet. 

Værktøjskasse

I værktøjskassen finder du links til de forskellige tools, der er blevet peget på i cases fra projektet. Du er meget velkommen til at komme med forslag til flere tools, som er relevante for publicering.

Se værktøjskasse

Cases

Sitets casesamling indeholder beskrivelser af konkrete opgaveløsninger på de danske forskningsbiblioteker, der kan anvendes som inspiration. Cases beskriver den problemstilling, bibliotekerne har været med til at løse, og præsenterer desuden den anvendte metode og de værktøjer, der er blevet anvendt.

Se cases 

Bidrag til indholdet

Som bibliotekar har du mulighed for at bidrage med relevant indhold. Det kan for eksempel være rapporter, PowerPoint præsentationer og andet.

Kontakt redaktøren Lone Jensen jen@asb.dk, hvis du har forslag til indhold.