Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Skriv sammen med andre

Samarbejde omkring publikationer kan øge forskningens synlighed og, via de enkelte forfatteres netværk, bringe forskningen ud til en bredere målgruppe.

Hvis du er nystartet forsker kan du for eksempel skrive sammen med din vejleder og nyde godt at hans eller hendes omdømme i forskningsverdenen, og dermed øge synligheden af din egen forskning.

Der er endvidere stor forskel på, i hvilken rækkefølge forfatternes navne bør placeres i publikationen alt efter hvilket forskningsområde, du befinder dig indenfor. Rådfør dig med din vejleder om, hvordan du gør det bedst indenfor dit fag.