Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Opret et ORCID iD

Når du opretter et ORCID iD sikrer du dig, at alle dine publikationer knyttes til dig og at kolleger og samarbejdspartnere hurtigt kan identificere dig og dit arbejde.

ORCID (open researcher and contributor id) tilbyder et unikt og permanent identifikationsnummer som adskiller dig fra andre forskere. ORCID iD kan integreres i centrale forskningsworkflows som indsendelse af manuskripter eller fondsansøgninger og kan herigennem automatisk knytte alle dine forskningsaktiviteter sammen, så du bliver synlig.

Læs mere om ORCID iD