Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Beregn dit h-index

Synligheden og omfanget af en forskers arbejde kan kvantificeres ved at beregne h-index. Dette index udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte en forfatters produktivitet, samt impacten af denne produktion.

H-index er således et alternativ til traditionelle optællingsmetoder, der fokuserer på enten produktivitet eller impact.

Da h-indexet aldrig kan blive højere end antallet af artikler, en forfatter har publiceret, skal der nogle stykker til før indikatoren giver mening.

Læs mere om H-index