Tidsskriftsoversigter

tidsskriftsrankingsjournal impact factor (JIF)BFItidsskriftsoversigterulrichsweb

Nogle tidsskriftsoversigter benyttes til at rangere tidsskrifter efter ”kvalitet”, mens andre oversigter fungerer som en slags vejviser.

Der findes nationale og internationale, samt fagspecifikke tidsskriftsoversigter, der rangerer tidsskrifter efter "kvalitet". Der henvises ofte til journal impact factors, men i nogle faglige traditioner er tidsskriftsrankings mere udbredte.

I dansk forskningssammenhæng er det oplagt at skele til den bibliometriske forskningsindikator, der fordeler forskningsmidler til de danske universiteter baseret på publikationer. Den bibliometriske forskningsindikator er en incitamentsmodel, hvor samarbejde og publicering i prestigefyldte tidsskrifter og forlag understøttes.

En tidsskriftsoversigt, der i højere grad fungerer som en global tidsskriftsvejviser er Ulrichsweb, hvor du kan sammenligne udvalgte tidsskrifters karakteristika (f.eks. peer review og indeksering i databaser).


  • 15.02.2013 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson