Tidsskriftslister med OA, ophavsret og impact factor information

casesjournal impact factor (JIF)open accessophavsret

Hvordan begynder man argumentationen om Open Access?

Ofte mødes man med skepsis, tvivl og usikkerhed om, hvilke tidsskrifter der er Open Access, hvordan man kan forholde sig efter accept osv.

DTU Bibliotek tog i efteråret 2010 fat på at få udarbejdet en open access hjemmeside på DTU, og denne hjemmeside skulle blandt andet indeholde lister over de mest relevante tidsskrifter ud fra Institut niveau.

Det stod nemlig klart, fra både undersøgelser og institutbesøg, at forskerne ikke vidste meget om mulighederne for at publicere open access, samt at de havde en skeptisk holdning til, at open access tidsskrifter var af ringere kvalitet.

DTU bibliotek fik udarbejdet nogle søgeprofiler for alle institutterne, og fik en studentermedhjælper til at foretage en række søgninger i Web of Science. Dernæst udarbejdede et par informationskonsulenter lister over de ”mest benyttede tidsskrifter” for hvert enkelt institut, som led i at gøre forskerne opmærksomme på mulighederne for netop at lægge artikler op i et repository.

Titlerne fra listerne blev derefter nøje undersøgt i Sherpa/Romeo databasen med henblik på at skabe overblik over, hvilke rettigheder og muligheder forskerne/forfatterne havde for at parallelpublicere deres produktion i DTUs forskningsdatabase, Orbit.

Listerne er senere blevet beriget med ISI Impact Factor, i det omfang der findes sådan.

Tilbagemeldingen på listerne har været overvejende positive, især efter vi tilføjede ISI Impact Factor.

Listerne står overfor en større revision, da DTU i mellemtiden har ændret i institutstrukturen og det skal afspejles i listerne.


  • 24.04.2013 Redigeret af Jeannette Ekstrøm
  • 29.03.2013 Oprettet af Mikael Elbæk