Søgning i Web of Science/Scopus

casesweb of sciencescopuscitationerh-index

Hvordan søger jeg i Web of Science/Scopus, så jeg får søgeresultatet opgjort i henholdsvis negative og positive citationer?

En forsker fra det Samfundsvidenskabelige fakultet kontaktede biblioteket via email for at få hjælp til at søge i henholdsvis Web of Science og Scopus. Hans problem var, at han gerne ville have et søgeresultat, hvor han kunne skille negative og positive citationer ud fra hinanden, fordi han syntes, det var en væsentlig funktionalitet, når citationer og h-indeks blev brugt til som et måleværktøj i forhold til, hvor godt en forsker performer.

Biblioteksvejlederen måtte fortælle ham, at det ikke var muligt, sådan som databaserne var sat op, og at en citation talte, selv om det var en negativ citation. Han var ikke tilfreds med søgefaciliteten og syntes, at det burde være muligt at få opgjort søgeresultatet, som han ønskede, idet han ikke havde lyst til at være medvirkede til at fremme forskere, som han var direkte uenig med, men som han i henhold til god videnskabelig redelighed var nødsaget til at citere.


  • 17.05.2012 Oprettet af Gudrun Hansen