Sociale netværksmedier

synlighedimpactmendeleytwitterfacebookbloggingweb 2.0linkedin

Sociale netværksmedier defineres som en gruppe af teknologier der tilsammen giver mulighed for virtuel interaktion og kommunikation mellem afsender og modtager.

En af de vigtigste opgaver forskere varetager er at opdage og undersøge nyt  - og en stor del af denne proces tager sin start i informationssøgning og anvendelse af allerede produceret information. Sociale netværksmedier,  ofte omtalt som sociale medier, omfatter en bred vifte af værktøjer, der netop støtter op om og kan være med til at lette arbejdet omkring den proces.

Sociale netværksmedier defineres som en gruppe af teknologier der tilsammen giver mulighed for virtuel interaktion og kommunikation mellem afsender og modtager. Værktøjer som Facebook, Twitter, LinkedIn, WordPress, ResearchGate, Academia.edu, Mendeley og CiteULike er bare eksempler på nogle af de mest anvendte sociale netværksmedier, som nu også finder deres nytteværdi og indtog i den videnskabelige verden.

Brugen af sociale netværksmedier er stigende

Sociale netværksmedier er blomstret op i takt med at de teknologiske muligheder har ændret sig. Brug af internet er stadig stigende, og de sociale netværksmedier opfordrer til dialog, videndeling og direkte kommunikation, i modsætning til første generations internet, hvor information hovedsagligt var envejs - fra afsender til modtager.

I sociale netværksmedier kan modtageren udnytte de teknologiske muligheder til at sprede fragmenter af viden videre til andre interesserede peers, både til glæde for personens egen produktion og forskning (egen impact), men ikke mindst til gavn for forskningsmiljøer og andre interessenter i al almindelighed.

En afsender kan eksempelvis ”blogge” om sine seneste forskningsresultater, tweete links til forskningsartikler videre til de rette modtagere, måske samle referencer i forskningsgrupper på tværs af institutioner. Et succeseksempel findes fra the London School of Economics and Political Sciences, hvor en forsker har blogget om sine resultater, også tidligere resultater med det resultat til følge, at hendes download statistik i det lokale Repository er vokset betydeligt. Fordelene er flere, dels kan man øge sin synlighed som forsker, dels kan man også melde de mere ”usynlige resultater af ens forskning ud” via blogindlæg og dels opnår man øget brug og værdi af den forskning, som er foregået. Læs eventuelt mere om blogging.

Sociale netværksmedier og informationssøgning

Sociale netværksmedier handler om at kæde teknologien sammen med den viden folk har i hovedet, og få udbredt viden og information til glæde og gavn for flere via social interaktion, systemtekniske løsninger og derved opnå at få struktur og organisering af den nuværende viden.

En af de vigtigste ting forskere gør er at finde og anvende information, og sociale netværksmedier,  ofte omtalt som sociale medier tilbyder en bred palette af værktøjer, der netop støtter op om den proces.

I dag får forskerne ikke udelukkende deres viden og litteratur fra ”strukturerede informationssøgninger”, artikler og links dumper også ned i de news feeds og sociale netværksmedier, som forskeren abonnerer på.


  • 12.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 03.12.2012 Oprettet af Jeannette Ekstrøm