Scopus, Elsevier

scopuscitationerværktøjer

Scopus er en tværvidenskabelig database, der foruden bibliografiske oplysninger medtager referencelisten fra de indekserede publikationer og dermed gør det muligt at foretage citations- og referencesøgninger.

Scopus dækker mere end 19.500 titler:

  • 18.500 peer-reviewed tidsskrifter (inklusiv 1.800 Open Access tidsskrifter)
  • 400 trade publications
  • 340 bogserier
  • 4.9 millioner conference proceedings

Scopus medtager kun referencelister fra 1996- og citationsoptællinger til publikationer før 1996 vil derfor være ufuldstændige. Databasens størrelse betyder dog, at der til artikler før 1996 kan forekomme et højere citationstal i Scopus end i f.eks. Web of Science, på trods af at sidstnævnte medtager referencelisten fra alle publikationer i databasen.

Hvis Scopus anvendes til citationsoptællinger at det værd at bemærke at ikke alle forskningsområder dækkes lige godt. Scopus medtager i overvejende grad tidsskriftsartikler fra internationale, engelsksprogede tidsskrifter. Forskningsområder, der i stor udstrækning skriver på et andet sprog end engelsk og/eller udgiver mange publikationer i bogform vil således være svære at optælle citationer for i Scopus.

Som forsker og studerende ved et dansk universitet har du muligvis adgang til Scopus via dit uddannelsesbiblioteks licenser. Kontakt dit lokale bibliotek for mere information.

Links

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts


  • 17.12.2012 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson