ORCID (open researcher and contributor id)

ORCID iDForskeridentifikation

ORCID (open researcher and contributor id) tilbyder et unikt og permanent identifikationsnummer som adskiller dig fra andre forskere. ORCID iD kan integreres i centrale forskningsworkflows som indsendelse af manuskripter eller fondsansøgninger og kan herigennem automatisk knytte alle dine forskningsaktiviteter sammen, så du bliver synlig.

ORCID iD tilbyder et unikt identifikationsnummer til hver forsker, der vil være med til at skelne mellem to forskellige personer med samme navn eller at samle publikationer, der er skrevet af den samme person, men er publiceret under forskellige navne:

Et ORCID iD er ikke personfølsomt og kan derfor deles offentligt. Derudover kan dit ORCID iD følge dig igennem hele din karriere uanset hvor mange gange du skifter job. Din profil på ORCID.org vil således indeholde alle dine CV- og publikationsoplysninger. Profilen vil også kunne holde styr på alle dine tidligere emailadresser, så samarbejdspartnere altid vil kunne få adgang til dine seneste kontaktoplysninger ved at søge på den emailadresse, de kender.

Der har tidligere været forsøg på at udvikle unikke identifikationsnumre for forskere – f.eks. Thomson Reuters ResearcherID. Tanken med ORCID er i princippet det samme, men for første gang er der et bud på et system, der ikke er afhængigt af kommercielle forlagsinteresser og som samtidig støttes af mange forskellige interessenter (se f.eks. ORCIDs medlemmer).

Hvis du allerede har et unikt forskeridentifikationsnummer, som f.eks. Thomson Reuters Researcher-ID skal du ikke fortvivle. Du kan med ganske få klik koble de to identifikationsnumre med hinanden og høste fordelene med ORCID iD, der ikke er bundet til ét kommercielt forlag, men derimod tillader udveksling af informationer på tværs af flere platforme.

Både universiteter, forlag, fonde og professionelle foreninger står sammen om at støtte og implementere ORCID iD i deres interne systemer og workflows. Det betyder, at der på sigt vil være udviklet en sammenhængende systemstruktur, der med ORCID iD som bindeled kan tillade gnidningsfri udveksling af informationer om alt fra forskningsaktiviteter, publikationer, fondsmidler og projekter – uden at du behøver at udfylde flere systemer.

Det vil f.eks. ikke længere være nødvendigt at registrere dine publikationer i PURE: når du indsender et manuskript til et forlag vil du medsende ikke blot dit navn, men også dit ORCID iD. Forlagene vil dermed som en del af en artikels metadata indsætte dit ORCID iD som en forfatter-oplysning, og dette vil gøre det muligt for PURE automatisk at indhente oplysninger om publikationer fra forlagenes databaser ved at søge efter dit ORCID iD.

Med et ORCID iD vil du således kunne slippe for at indtaste de samme oplysninger igen og igen på tværs af forskningsregistreringssystemer, fondsansøgninger o.l. Du vil kunne spare tid og samtidig være sikker på, at dit arbejde altid kan henføres dig.

Det er hurtigt at sætte dit ORCID iD op og du kan selv bestemme hvor mange af dine oplysninger, der må være synlige og hvilke oplysninger, du tillader at udveksle mellem systemer.

Start allerede nu og høst fordele i dag:

  1. Opret dit ORCID iD via PURE eller på http://orcid.org/register
  2. Importer dine publikationer og tilføj CV-oplysninger via de automatiske import wizards
  3. Brug dit ORCID iD, når du ansøger om midler, indsender manuskripter eller deler dit CV.

Læs mere om ORCID iD i Danmark på http://orcid.dk eller kontakt dit lokale bibliotek for mere information eller support.

 


  • 07.08.2014 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson