Open access

open access

Begrebet open access handler om fri og gratis adgang til videnskabelig litteratur.

Formålet med open access er at kunne tilbyde umiddelbar, online og gratis adgang til forskningsresultater uden nogen former for restriktioner for slutbrugeren.

Open access defineres ud fra tre originale deklarationer:

The Budapest (February 2002) ...Removing access barriers to this literature will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge.

Bethesda (June 2003) ... goal was to agree on significant, concrete steps that all relevant parties — the organizations .., the scientists.., the publishers .., the librarians and other who depend on access to this knowledge— can take to promote the rapid and efficient transition to open access publishing...

Berlin (October 2003) ...to promote the Internet as a functional instrument for a global scientific knowledge base and human reflection and to specify measures which research policy makers, research institutions, funding agencies, libraries, archives and museums need to consider. 

Et opgør med licensbetalt adgang til forskning

Open access er et publiceringsvalg, som gør op med den nuværende og kendte licensbetalte adgang, hvor kun folk tilknyttet institutioner med abonnement kan få adgang til offentlig finansieret forskning.
Det er en hindring for både adgang, synlighed og anvendelse af forskningsresultater fra universiteterne.

Professor John Houghton fra Victoria University, Australien, forfattede i 2009 en række rapporter om de økonomiske fordele ved open access i flere europæiske lande. Rapporterne konkluderer bl.a. at open access vil øge synligheden, adgangen og anvendelsen af de offentligt finansierede forskningsresultater. Knowledge Exchange er udgiver af rapporterne i  samarbejde mellem bl.a. SURF, Jisc og DEFF. Og man kan downloade dem via Social Science Research Network.

Open access er opstået af flere årsager – en meget vigtig årsag er, at open access-publicering kan udnytte teknologiens muligheder optimalt. Det er blevet nemmere at lægge egne artikler på internettet i arkiver eller endda på egne hjemmesider. En ligeså vigtig årsag er, at udgifterne til tidsskriftsabonnementer er steget uforholdsmæssigt meget gennem de seneste 10-20 år, og det er nødvendigt at tænke anderledes, hvis det stadig skal være muligt at få adgang til de relevante forskningsresultater.

Der er to måder at publicere sin forskning open access. Den gyldne vej der er publicering i open access-tidsskrifter eller den grønne vej der er parallelpublicering i forskningsarkiver (enten institutionelle repositories som DTU Orbit eller faglige repositories som http://arXiv.org)

(Kilde: http://www.openaccess.dtu.dk/)


  • 16.02.2016 Redigeret af Jeannette Ekstrøm
  • 06.07.2015 Redigeret af Asger Væring Larsen
  • 12.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 04.12.2012 Oprettet af Jeannette Ekstrøm