Modelkontrakter

ophavsretmodelkontrakter

Fælles for modelkontrakterne er, at de i større udstrækning lægger op til at forfatteren som udgangspunkt beholder sine rettigheder og blot afgiver specifikke rettigheder til forlaget.

Eksempler på de rettigheder, der kan indgås kontrakt om, kan være publicering af et vist antal bøger eller udgivelse på forskellige digitale medier herunder internettet.

Eksempler på modelkontrakter

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

UBVA under Academikernes Centralorganisation har sammen med Forfatterforeningen, Forlæggerforeningen og AC udarbejdet en modelkontrakt til videnskabeligt og populærvidenskabeligt brug. Kontrakten omfatter både trykt og elektronisk publicering, og i kontrakten overdrages kun visse specifikke rettigheder til forlaget. Forfatteren beholder de øvrige rettigheder og kan kun udnytte de rettigheder, som forlaget ikke har fået overdraget. Man skal være opmærksom på loyalitetsbegrebet, som der skal tages hensyn til. Loyalitetsbegrebet indebærer, at man ikke må publicere værket i en form, som konkurrerer med forlagets muligheder for afsætning af værket i henhold til kontrakten.

Copyright Toolbox - Publiceringslicens

Modelkontrakten sikrer, at ophavsretten bliver hos forfatteren. Kun visse rettigheder overdrages til forlaget. Kontrakten er gældende så snart forlaget har tilkendegivet, at det ønsker at publicere værket. Når artiklen er publiceret kan forfatteren gøre værket offentligt tilgængeligt i forlagets version f.eks. ved at publicere via en universitetsforskningsportal. Hvis forlaget kræver det, kan den offentlige udgivelse blive forsinket med et maksimum på seks måneder.


  • 18.02.2016 Redigeret af Lone Jensen
  • 12.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 08.01.2013 Oprettet af Lone Jensen