Hvad er postprint?

casesopen accessophavsretpostprint

Hvad er et postprint – en historie om hvor svært det er at kommunikere hvad et postprint er til forskere generelt og hvilke udfordringer det giver en centraliseret forskningsregistrering og arkivering i repository. Og overvejelser om, hvordan arkivering af forfattermanuskripter kan blive en del af forskerens publiceringsstrategi.

I 2011 overgik al forskningsregistrering på DTU til DTU Bibliotek. Alle publikationer bliver nu centralt registreret af et forskningsregistreringsteam i DTU Bibliotek.

En af de store opgaver for teamet er at få registreret posterne korrekt og ensartet. I det omfang posterne kan høstes fra indkøbte licensdatabaser bliver det gjort via opstillede "queries", mens den endelige finpudsning og undersøgelse, ikke mindst muligheden for at stille publikationerne til rådighed open access bliver gjort manuelt og i dialog med forskeren.

Publikationerne undersøges for muligt preprint versionen eller postprint versionen, da en del forlag stadig ikke tillader opload af forlagsversionen. Disse muligheder slås op i Sherpa/Romeo via PURE.

Teamet har brugt en del krudt på at forklare forskere, hvad er to steps betyder og ikke mindst fordelene ved at parallelpublicere. Dels letter det tilgængeligheden af forskningen for kolleger og andre med interesse for samme forskningsområde, og dels øger det forskningens synlighed og impact.

Især postprint volder problemer. Teamet har nogle standard mails, som de udsender til forskerne:

"udgiveren af tidsskriftet tillader, at der må gemmes og publiceres et preprint* og/eller et postprint af din artikel i DTUs forskningsdatabase ORBIT" -

*Preprint er den version af artiklen du har sendt ind tilforlaget, inden den er blevet redigeret og godkendt. **Postprint er den version af artiklen der er blevet godkendttil publikation, men inden den er sat op med tidsskriftets layout.

Postprints bliver også defineret som forfatterens endelige version af en accepteret artikel - dvs. efter eventuelle rettelser fra peer-reviewers er indarbejdet, men inden tidsskriftets layout / formattering. Postprints er også nogen gange kendt som "authors final version", Accepted version", mv.

Teamet modtager ca. 1000 mails om året, og teamet oplever også at få tilsendt filer, som forskeren tror er den rette. Eksempelvis tilsender forskerne gerne "e-offprints.. for personale use only and shall not be selv-archived in electronic repositories". Teamet nærlæser dog altid filerne, og melder tilbage, hvis den tilsendte fil ikke kan anvendes.Hver enkelt mail korrospondance tilføjes en standard beskrivelse som den indskudte info ovenfor, med forklaring om, hvad det pågældende forlag faktisk giver mulighed for, så ORBIT fremstår med resultater som er lovlige og lever op til ophavsrettighederne.

Ofte har forskeren ikke forstået, at selve postprintet er uden forlagets layout og design, og andre gange kan en forsker skrive tilbage: "I was asked to send a postprint, but I am not sure what it is or if it is still relevant when the final version is available".

En del mail korrospondance mellem teamet og forskere går også på, at forskeren faktisk tror, at artiklen gerne må lægges open access i forlagsversion, netop fordi instituttet tidligere har betalt for open access til alle artikler fra et specielt tidsskrift. De eksempler som vores team har opdaget drejer sig så om, når de har skrevet sammen med andre universiteter og de så er "betaleren".


  • 29.03.2012 Oprettet af Mikael Elbæk