Hjælp til BFI-faggruppernes arbejde

casesBFI

1.Beskrivelse/analyse af situationen, fx

Hvad er/var forskerens ”problem”?
BFI-faggrupper har ansvaret for den faglige vurdering af, hvilke tidsskrifter og forlag, der for hvert fagområde bør være på autoritetslisterne (http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator). De har ønsket input omkring hvilke tidsskrifter (uden for autoritetslisten) forskere, der hører til en bestemt faggruppe, publicerer i. De ønsker altså svar på spørgsmålet – hvilke tidsskrifter er kandidater til autoritetslisterne? Desuden har de ønsket at få et overblik over autoritetslisteniveauerne i forhold til mere generelle impact faktorer og de bogserier og konferencer faggruppens forfattere publicerer i. Der er altså brug for tre lister.

2.Beskrivelse/analyse af processen, fx

a. Hvad er/var biblioteket rolle?
Konsulenter på BFI-systemet og producenter af arbejdsredskaber til faggrupperne.

b. Hvordan blev der skabt kontakt?
Vi fik ønsker fra enkelte BFI-faggruppemedlemmer/-formænd og lavede en service til alle faggrupper.

c. Hvilke beslutninger skulle tages?
Skal vi blot imødekomme ønskerne fra de enkelte faggrupper eller lave et samlet system til alle grupper?

3.Beskrivelse/analyse af løsningen, fx

I et parallelsystem til AAU PURE, der fungerer på baggrund af en kopi af PURE-databasen, laver vi et databaseudtræk med følgende kriterier:

1) Vælg tidsskrifts-ISSN/-titel for tidsskrifter (uden for autoritetslisterne) med publikationer, hvor forfatterne publicerer i tidsskrifter, der er på autoritetslisten under en bestemt faggruppe.

2) Vælg antal publikationer i alt, de sidste fem år og med BFI-point for tidsskrifter (inkl. SNIP og BFI-niveau) under en bestemt faggruppe.

3) Vælg konferencer og bogserier som faggruppens medlemmer publicerer i.

4.Evaluering, fx

a. Blev problemet løst? I sin helhed eller manglede forskeren ”noget”?
De fik et redskab til deres arbejde. Der manglede ISSN og konfrenceserie URL på listerne – fik vi sat på.

b. Er resultatet evalueret i samarbejde med modtageren? Hvordan og med hvilken repons?
God respons om end dog ikke overvældende J

c. Hvordan blev bibliotekets arbejde brugt?
I faggruppernes arbejde med at foreslå nye emner til autoritetslisterne og til niveauinddeling.

d. Blev bibliotekets støtte suppleret af anden støtte (fra andre enheder)? Hvilken?
Nej

e. Hvad er det næste skridt i forhold til denne case?
Dialog med faggrupperne omkring nye tiltag og forbedringer.

 


  • 20.04.2012 Oprettet af Poul Melchiorsen