Forfatterrettigheder til artikler i en PhD-afhandling

casesophavsret

En forsker har udgivet to artikler på et internationalt kommercielt forlag. Problemstillingen er, at forskeren har planlagt at inddrage artiklerne i en lettere omarbejdet form som del af sin ph.d.-afhandling.

Forskeren har på opfordring fra en kollega forespurgt på mail, om biblioteket kan rådgive ham i, hvordan han skal gribe problemstillingen an overfor forlaget.

Forskeren har orienteret sig i forlagets copyright policy, hvor det står angivet, at man skal søge specifik tilladelse, hvis man ønsker at anvende artiklen i kommerciel sammenhæng eller anden form for genbrug af artiklen.  

Løsningsmodel

Biblioteket har fremsendt eksempler på forfattertillæg til forlagskontrakten, som sikrer forfatteren visse rettigheder. F.eks. ret til at genbruge artiklen i en ph.d.afhandling, som ikke skal udgives kommercielt. Formuleringerne er fra henholdsvis SPARC og Science Commons.

Forskeren har i det ene tilfælde haft held med at få tilladelse fra forlaget til at anvende artiklen i sin ph.d.-afhandling.

I det andet tilfælde er han i proces med at skulle underskrive sin forlagskontrakt, hvor han lægger et forfattertillæg fra SPARC ved som bilag til forlagskontrakten. Forlaget har ikke reageret på forfattertillægget fra SPARC, men kun givet en specifik tilladelse til at genbruge artiklen i forskerens ph.d.-afhandling.  

Evaluering

Forskeren har været tilfreds med at få nogle input fra biblioteket og forslag til standardformuleringer i forbindelse med indhentning af tilladelser fra forlaget. Han har anvendt forfattertillæg fra SPARC i sin henvendelse til forlaget – dog uden at den blev taget i betragtning fra forlagets side.