BFI

IncitamentsmodelBFI

I BFI-modellen indgår et sæt autoritetslister med tidsskrifter, forlag, bogserier og konferenceserier, hvori publicering vil kunne udløse såkaldte BFI-point. Publiceringskanalerne på autoritetslisterne er opdelt i to niveauer, hvor niveau 2 er det mest prestigefyldte.

En række faggrupper har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke publiceringskanaler, der for hvert fagområde bør være på autoritetslisterne.

Følgende anbefales:

  • Orienter dig i listerne før du går gang med at skrive
  • Vælg en niveau-2-kanal hvis muligt
  • Vælg eksterne samarbejdspartnere omkring publikationen
  • Påvirk den – for dig relevante – faggruppe til at optage dine publiceringskanaler på autoritetslisterne
  • Undersøg om nogle af niveau 2-kanalerne ikke bliver brugt og få så ombyttet denne kanal med en niveau 1-kanal, der bliver brugt i højere grad
  • Når du starter en publiceringskanal op, så tænk også over at få det med på autoritetslisterne 

  • 26.09.2012 Oprettet af Poul Melchiorsen