Baggrundsartikler

Tag: open access

Publikationstyper

Publikationstyper vægtes forskelligt inden for den enkelte disciplin. Dette hænger sammen med en række forskellige faktorer.

, , ,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,

Tidsskriftslister med OA, ophavsret og impact factor information

Udvikling og brug af tidsskriftslister med OA, ophavsret og impact factor information

, , ,

Ulrichsweb

Global vejviser over tidsskrifter, hvor du kan få et overblik over tilgængelige tidsskrifter og deres karakteristika.

, , , ,