Baggrundsartikler

Tag: ophavsret

Beskyt din ophavsret

Beskyt dine rettigheder i udarbejdelsen af en forfatterkontrakt. Der er forskellige modeller i spil. Modelkontrakter, standardformuleringer, forfattertillæg.

Creative Commons

En Creative Commons-licens muliggør fx også Open Access til et forskningsværk, en publikation, efter at en given licens er tilskrevet værket.

, ,

Forfatterrettigheder til artikler i en PhD-afhandling

En forsker har udgivet to artikler på et internationalt kommercielt forlag og vil inddrage artiklerne som del af sin PhD-afhandling.

,

Forlagskontrakter

Forslag til ophavsretslige formuleringer som kan indføjes eller knyttes til forlagskontrakter.

, ,

Hvad er postprint?

Hvordan kommunikerer man hvad postprint er til forskere generelt og hvilke udfordringer giver det til forskningsregistrering og arkivering i repository.

, , ,

Modelkontrakter

Fælles for modelkontrakterne er, at de lægger op til at forfatteren som beholder sine rettigheder og blot afgiver specifikke rettigheder til forlaget.

,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,

Tidsskriftslister med OA, ophavsret og impact factor information

Udvikling og brug af tidsskriftslister med OA, ophavsret og impact factor information

, , ,