Baggrundsartikler

Tag: citationer

Altmetrics

altmetrics er udviklingen af nye mål for impact baseret på data fra sociale medier, såsom blogindlæg, tweets, bookmarks og downloads.

, , , , , , , , ,

Analyse af citationsmønstre i tidsskrifter

Biblioteket fik en henvendelse fra en forskergruppe, der ønskede at se nærmere på hvilke faktorer og relationer, der er afgørende for at publicere i centrale tidsskrifter inden for et forskningsområde.

, ,

Citationer

En indikator for forsknings anvendelse og udbredelse, men oprindeligt udviklet som alternativ emneklassificering.

, , ,

Google Scholar

Google Scholar er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som ligger tilgængeligt på nettet. Det er muligt at foretage citationsoptællinger.

, , , , ,

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) er et produkt fra Thomson Reuters, der årligt udgiver Journal Impact Factors (JIF).

, , , , ,

Journal Impact Factors

Journal Impact Factors (JIF) er konstrueret af Eugene Garfield i 1955 som et værktøj til at identificere de tidsskrifter til inklusion i Science Citation Index.

, , ,

Mendeley

Mendeley tilbyder en nem løsning for at indsamle citationer og referencer fra faglige databaser, men muliggør også samarbejde og interaktion med andre forskere.

, , , , ,

Scopus, Elsevier

Scopus er en tværvidenskabelig database, der medtager referencelisten fra de indekserede publikationer og gør det muligt at foretage citationssøgning.

, ,

Søgning i Web of Science/Scopus

En forespørgsel om faciliteter til at adskille negative og positive citationer fra hinanden i citationsindekser.

, , , ,