Baggrundsartikler

Tag: Google

Forskningsregistrering på de danske universiteter

De danske universiteters forskning registreres både for at øge synligheden af forskningen på internettet, men også for at sikre universiterne basisbevillinger.

, , ,

Google Scholar

Google Scholar er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som ligger tilgængeligt på nettet. Det er muligt at foretage citationsoptællinger.

, , , , ,

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,