Baggrundsartikler

Akademisk skrivning

Akademisk skrivning er en betegnelse for de formkrav som stilles til litterære produkter som dokumenterer videnskabelige undersøgelser og arbejder

,

Altmetrics

altmetrics er udviklingen af nye mål for impact baseret på data fra sociale medier, såsom blogindlæg, tweets, bookmarks og downloads.

, , , , , , , , ,

Author guides

Author Guides er retningslinjer om indholdet, opbygningen og udformningen af artikler, der skal opfyldes, for at få optaget en artikel til udgivelse.

Beskyt din ophavsret

Beskyt dine rettigheder i udarbejdelsen af en forfatterkontrakt. Der er forskellige modeller i spil. Modelkontrakter, standardformuleringer, forfattertillæg.

BFI

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) skal måle og fremme dansk forskning. Incitamentsmodel, hvor prestigefyldt publicering understøttes.

,

Blogging og øget videnskabelig synlighed

Blogs er en platform, hvor du kan formidle og diskutere din forskning både før, under og efter du har publiceret. Blogging øger synligheden af din forskning.

, , , ,

Citationer

En indikator for forsknings anvendelse og udbredelse, men oprindeligt udviklet som alternativ emneklassificering.

, , ,

Creative Commons

En Creative Commons-licens muliggør fx også Open Access til et forskningsværk, en publikation, efter at en given licens er tilskrevet værket.

, ,

Danmarks Open Access Indikator

Open Access Indikatoren beregnes en gang årligt med genstandsfeltet: Videnskabelige og fagfællebedømte artikler og konferencebedrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN

,

Forlagskontrakter

Forslag til ophavsretslige formuleringer som kan indføjes eller knyttes til forlagskontrakter.

, ,