Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Beskyt din ophavsret

Som ansat på en uddannelsesinstitution har du ophavsret til de værker, som skabes i din ansættelse medmindre andet fremgår af ansættelsesforholdet.

Når du publicerer indgår du en aftale med et forlag, der beskriver hvilke dele af ophavsretten, der overgår til forlaget efter udgivelsen.

Før du publicerer er det derfor vigtigt at du gør dig overvejelser om, hvor stor en del af din ophavsret, du vil overdrage til forlaget, da det kan have betydning for hvordan du senere kan bruge dine egne publikationer. Det kan for eksempel være mulighed for at lægge sin artikel på egen hjemmeside eller mulighed for at publicere sin artikel via en open acces platform.

Læs mere om din ophavsret