Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Check fondes krav til publicering

Når du skal vælge hvor du skal publicere er det en god idé at undersøge om din forskning er blevet til med midler, hvor bevillingsgiveren har opsat krav til publicering.

Der er en stigende tendens til at fonde o.l. sætter som krav at forskningspublikationer, der bliver til med baggrund i bevillingen skal gøres  open access til gavn for hele samfundet.

Læs mere om forskningsfondes krav om synlighed