Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Hvor skal jeg publicere?

Der findes ikke entydige retningslinjer for, hvordan du publicerer mest hensigtsmæssigt . Derimod er en lang række faktorer i spil, som kan påvirke dit valg. Først og fremmest er du uden tvivl påvirket af, hvad dine kolleger og/eller vejleder mener, og selve fagmiljøets traditioner spiller naturligvis også en altafgørende rolle.

Derudover kan omverdenen stille nogle krav til formidling af din forskning. Det kan dreje sig om krav fra eksterne fonde og forskningsråd, universitetets krav til publicering og endelig krav fra politisk side om, at forskning skal række så langt ud i samfundet som muligt. Alle disse påvirkninger og krav kan komplicere valget af publiceringskanal.

Via linkene til højre kan du læse mere om forskellige aspekter i forhold til valg af publiceringskanal. Det kan for eksempel dreje sig om spørgsmål a la ’Hvad er impact factor?’, ’Hvad er BFI?’, ‘Hvordan rangordner man tidsskrifter?’ og ’Hvad er open acces publicering?’