Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Tæl dine citationer

Citationerne anskues i dag som en indikator for forskningsanvendelse og -udbredelse. Du kan tælle hvor mange citationer, dine artikler har, for at vurdere om din forskning har impact, men mere interessant kan du oftest også se hvem, der har citeret dig. Dette kan være en god metode til at identificere eventuelle samarbejdspartnere.

Citationer var oprindeligt tænkt som alternative emneord, der skulle gøre det muligt at finde relaterede artikler ved hjælp af referencelister.

Læs mere om citationer