Hvor skal jeg publicere?
Bg _step2
Hvordan gør jeg?
Bg _step3
Hvordan bliver min forskning synlig?
Er jeg synlig?

Skel til journal impact factors

Nogle bruger Journal Impact Factor som indikator på deres evne til at ramme et højt profileret tidsskrift, og dermed indirekte til at måle deres evne til at ramme en bestemt målgruppe med deres forskning.

Journal Impact Factors beregnes som et gennemsnit af alle citationer til alle artikler i et tidsskrift og er således mere en indikator på tidsskriftets impact end på impacten af artikler i tidsskriftet eller artiklernes forfattere. Der findes højt citerede artikler i tidsskrifter med lav impact factor, ligesom der findes artikler i tidsskrifter med høj impact factor, der aldrig bliver citerede.

Journal Impact Factors er mere anvendelige indenfor nogle forskningsområder end andre. 

Læs mere om Journal Impact Factors