Om dette site

Hvorfor et site om publiceringsstrategi?

På forskningsbibliotekerne får vi ofte henvendelser fra forskere om publicering.

Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering. I Projekt Publiceringsstrategier har vi indsamlet interviewdata fra otte universiteter og et university college, som påpeger stor diversitet i tilgangen til publicering. De forskerinterviews, der er foretaget i projektet, afdækker behov for input til, hvordan man kan lægge en strategi for, hvor man skal publicere, hvordan man skal gøre det, og hvordan man bedst synliggør og måler sin forskning.

Det er ikke hensigten, at sitet præsenterer en egentlig vejledning i publiceringsstrategi, men det kan være med til at bevidstgøre især nystartede forskere om formelle sammenhænge og forskellige elementer i publiceringsprocesserne.

Indholdet på sitet er produceret af de deltagende institutioner i samarbejde.

Læs mere om projektets resultater

Greve, Charlotte (2013). "Det der med, at det skal ud at leve!": Om publiceringsmønstre og -strategier i professionshøjskolerne. Gjallerhorn, 17, 82-95.

Hansen, Claus Rosenkrantz (2013). Biblioteksindspark til publiceringsstrategier. Revy, 36(3), 3-3.

Jensen, Lone (2013). Start, parat - publicér. Revy, 36(3), 8–9.

Svensson, Ditte Schjødt, Dorch, Bertil, Nondal, Lars, & Jørgensen, Lars (2013). Gode og dårlige nyheder. Revy, 36(3), 14–16.

Hvem står bag?

Startpublicering.nu er blevet til i et samarbejde mellem:

Aalborg Universitetsbibliotek www.aub.aau.dk/

AU Library, Business and Social Sciences http://library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle/

Copenhagen Business School Bibliotek http://www.cbs.dk/Bibliotek

Danmarks Tekniske Universitet Bibliotek http://www.dtic.dtu.dk/

Københavns Universitets Biblioteksservice www.kubis.ku.dk  

Roskilde Universitetsbibliotek http://rub.ruc.dk/

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus www.statsbiblioteket.dk

Syddansk Universitetsbibliotek http://www.sdu.dk/bibliotek

VIA Bibliotekerne http://www.bibliotekerne.via.dk/

Projektet er støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek www.deff.dk og er forankret i Programgruppe C: Services til forskere.

Tak

Tak til de forskere på de deltagende institutioner, som har ladet sig interviewe til projektet og som efterfølgende har testet sitet.


Projektdeltagerne har gjort et stort stykke arbejde:

Annette Balle Sørensen, Statsbiblioteket
Asger Væring Larsen, KUBIS
Bertil F. Dorch, KUBIS
Charlotte Greve, VIA Bibliotekerne
Ditte Schjødt Svensson, AU Library, Fuglesangs Allé
Gudrun Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek
Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek
Jesper Boserup Thestrup, Statsbiblioteket
Lars Jørgensen, Roskilde Universitetsbibliotek
Lars Nondal, CBS Bibliotek
Lone Jensen, AU Library, Bartholins Allé (Projektleder)
Mikael Karstensen Elbæk, DTU Bibliotek
Mogens Kragsig Jensen, Syddansk Universitetsbibliotek
Poul Melchiorsen, Aalborg Universitetsbibliotek