Tidsskriftsrankings indenfor 'Business and management'

rankingsværktøjertidsskriftsoversigtersamfundsvidenskab

Fagspecifikke rankings af tidsskrifter repræsenterer ofte et fagområdes konsensus og kan bruges til at spotte kernetidsskrifter til publicering. Listerne favner dog lettere de enkeltdisciplinære tidsskrifter end de tværvidenskabelige.

Der er overordnet set to metoder til at udvælge og rangordne tidsskrifter i såkaldte Journal Quality Rankings (JQR):

  1. Kvalitative vurderinger eller peer reviews foretaget enten af en gruppe af forskere eller med udgangspunkt i en ”meningsmåling” blandt forskere
  2. Kvantative vurderinger, der f.eks. tager udgangspunkt i Journal Impact Factors eller andre citationsmål fra citationsindekserne Web of Science eller Scopus.

De førstnævnte lister repræsenterer derfor ofte en mindre gruppes subjektive holdninger til de udvalgte tidsskrifter og vil ofte repræsentere en afgrænset akademisk disciplin og/eller have en kulturel eller geografisk bias.

De sidstnævnte lister er begrænset af de data, der er til rådighed i citationsindekserne. Mange velestimerede tidsskrifter indenfor f.eks. de økonomiske videnskaber er ikke dækket af disse indekser, og vil derfor ikke kunne indgå på lister, der er udarbejdet med baggrund i de kvantitative metoder. Se mere her.

Andre lister udarbejdes i en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, for at forsøge at overkomme eller mindske betydningen af de ovenstående begrænsninger.

Forskelle og ligheder mellem JQR

Anne-Wil Harzing og John Mingers publicerede i 2007 en artikel, hvor de med en række statistiske analyser sammenholdte 13 udvalgte JQR med henblik på at identificere overlap og forskelle mellem listerne.

Først og fremmest anvender listerne forskellige kategoriseringer (tal, bogstaver, symboler) og forskellige antal kategorier (fra fire op til syv grupper i de undersøgte lister). Listerne inkluderer derudover forskellige antal tidsskrifter (fra 17 til mere end 1500). En stor andel af det samlede antal tidsskrifter er udelukkende medtaget på 1-2 af de 13 lister.

Der er generelt en overensstemmelse mellem listernes top-kategorier, hvorimod der er stor forskel på fordelingen i listernes underliggende kategorier:

”These are generally the lower quality ones as the good quality ones tend to be included in most of the rankings. This can lead to some anomalies in grouping which may disadvantage some journals, especially perhaps newer ones that are trying to establish themselves.” (Mingers & Harzing, 2007, p. 312).

JQR og forskellige funktioner

Nogle JQR bruges til interne målinger eller incitamentssystemer (Wienlisterne, Erasmus Institute of Management Journals Listing), mens andre anvendes af interesseorganisationer til en form for benchmarking eller rankings af universiteter/Business Schools (Financial Times, Baden-Fuller et al. 2000).

Enkelte af listerne er oprindeligt udviklet til interne målinger, men er blevet "adopteret" af andre institutioner/organisationer, og benyttes til en form for benchmarking (Erasmus Institute of Management Journals Listing).

JQR og tværvidenskabelighed

Statistiske studier udført af Rafols et al (2012) indikerer at de etablerede JQR har tendens til at favorisere enkeltdisciplinære tidsskrifter, og har dårligere dækning af tværvidenskabelige tidsskrifter.

Dette hænger oftest sammen med metoderne til udarbejdelse af JQR, hvor de tværvidenskabelige tidsskrifter ikke er udbredte nok til at skabe bred konsensus på tværs af de traditionelle fagområder.

For nogle tværvidenskabelige forskningsområder kan det således være en fordel ikke at have et for snævert fokus på enkelte JQR, da potentielle publiceringskanaler ofte ligger i krydsfeltet mellem flere lister.

I disse tilfælde kan det være praktisk at liste de tidsskrifter, hvorfra man har anvendt artikler til sin publikation. Derefter kan man finde oplysninger om tidsskrifterne i andre kilder - f.eks. Ulrichsweb eller den bibliometriske forskningsindikator.

En samlet oversigt over rankings indenfor "business and management"

Anne-Wil Harzing, der er Professor i International Management og Associate Dean Research ved University of Melbourne, har samlet klassificeringen af mere end 900 tidsskrifter på tværs af 24 tidsskriftsrankings i sin "Journal Quality List". Listen opdateres jævnligt når listerne ændres, samt tilføjes nye rankings. Den danske bibliometriske indikator blev f.eks. tilføjet i august 2012.

Referencer

Baden-Fuller, Charles; Ravazzolo, Fabiola & Schweizer, Tanja (2000). Making and measuring reputations – the research ranking of European Business Schools. Long Range planning 33(?), p. 621-650. http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301(00)00064-9 

CWTS (2003). Bibliographic Output Ranking Study (1999-2001) by Country/by Business School. Report to the Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.
URL: http://www.b-school-net.de/articles/CWTS%20rev.%20Bibliografic%20profiles%20Management%20Research%20Erasmus%201999%202001.pdf

Erasmus Research Institute of Management Journals Listing 2011-2015. http://www.erim.eur.nl/about/erim-journals-list-ejl/

Financial Times Ranking 2012. http://www.ft.com/cms/s/2/3405a512-5cbb-11e1-8f1f-00144feabdc0.html 

Mingers, John & Harzing, Anne-Wil (2007). Rankings Journals in Business and Management – a Statistical Analysis of the Harzing Data Set. European Journal of Information Systems 16(4), p. 303-316. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000696

Rafols, Ismael et al (2012). How journal rankings can suppress interdisciplinary research: A comparison between Innovation Studies and Business & Management. Research Policy 41(7), p. 1262–1282. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.015

Wirtschaftsuniversität Wien  (alte list) 1998. http://bach.wu-wien.ac.at/bachapp/cgi-bin/fides/fides.aspx/fides.aspx?journal=true;rating=2006

Wirtschaftsuniversität Wien (neue list) 2009. http://bach.wu-wien.ac.at/bachapp/cgi-bin/fides/fides.aspx/fides.aspx?journal=true;rating=2009;lang=DE


  • 28.01.2013 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson