Thomson Reuters Web of Science (Tidligere ISI Web of Science)

web of sciencecitationerjournal impact factor (JIF)journal citation reports (JCR)værktøjer

Web of Science (WOS) er en tværvidenskabelig database, der foruden bibliografiske oplysninger medtager referencelisten fra de indekserede publikationer og dermed gør det muligt at foretage citations- og referencesøgninger.

WOS består af en række deldatabaser, der dækker forskellige fagområder og forskellige kilder og tidsperioder. De oprindelige deldatabaser var Science Citation Index, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index, men der forgår løbende udvikling og udvidelse af moduler til produktet – f.eks. ’Conference Proceedings Citation Index’ og ’Book Citation Index’.

De enkelte moduler har forskellig dækning:

  • Science Citation Index (SCI) Expanded: ~8,300 tidsskriftstitler fordelt på 150 faglige discipliner (fra 1900-)
  • Social Sciences Citation Index (SSCI): ~4,500 tidsskriftstitler fordelt på 50 discipliner (fra 1900-)
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI): ~2,300 tidsskriftstitler + udvalgte artikler fra yderligere 6,000 tidsskrifter (fra 1975-)

Læs mere om de forskellige moduler og dækning.

Hvis WOS anvendes til citationsoptællinger at det værd at bemærke at ikke alle forskningsområder dækkes lige godt. WOS medtager hovedsageligt tidsskriftsartikler fra internationale, engelsksprogede tidsskrifter. Forskningsområder, der i stor udstrækning skriver på et andet sprog end engelsk og/eller udgiver mange publikationer i bogform vil således være svære at optælle citationer for i WOS.

Læs om Thomson Reuters kriterier for inklusion af tidsskrifter i Web of Knowledge.

Som forsker og studerende ved et dansk universitet har du muligvis adgang til WOS via dit uddannelsesbiblioteks licenser. Kontakt dit lokale bibliotek for mere information.

Links:

http://thomsonreuters.com/en/products-services.html/ 


  • 12.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 19.12.2012 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson