Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

casessynlighedopen accessopen journal systems (OJS)ophavsretforlagskontrakter

Denne case drejer sig om en nystartet forskergruppe, som arbejder med et tværfagligt og internationalt netværk inden for deres felt. Netværket repræsenterer både forskere og praktikere med vidtspændende faglige baggrunde. Til sammen skaber disse mennesker et inspirerende forum for forskning, ideer og innovation. Planen er, at netværket skal dele sin viden og ekspertise i et open access tidsskrift.

Forskergruppen har via biblioteksledelsen efterspurgt bibliotekets ekspertise på alle områder, hvor biblioteket kan bidrage med kompetencer f.eks. litteratursøgning, strukturering af website, ophavsret og open access.

Forskergruppen var fra start indstillet på, at deres tidsskrift skulle være tilgængeligt for alle. Forskergruppen startede forhandlinger med et kommercielt forlag om udgivelse via forlagets open access platform. Undervejs havde forskergruppen kontakt og dialog med biblioteket, hvilket medvirkede til, at forskergruppen skiftede strategi og valgte at indgå aftale med Statsbiblioteket om publicering via Open Journal System platform.

Løsningsmodel

Biblioteket bidrog med etablering af varemærkeregistrering af tidsskriftets titel og brand. Vi er i en proces, hvor vi er i færd med at etablere DOI registrering af alle artikler i tidsskriftet. Ligeledes kigger vi også på at tilføje de enkelte artikler klassifikationskoder – f.eks. JEL-koder fra Journal of Economic Literature. 

Med hensyn til de ophavsretslige aspekter kom biblioteket med anbefalinger til standard-forfatterkontrakter for de medlemmer af netværket, som skal bidrage med artikler til tidsskriftet. Biblioteket lykkedes med at udpege problemstillinger, som forskergruppens deltagere ikke havde været opmærksom på. Forskergruppen har efterfølgende været i kontakt med en jurist ang. de juridiske rammer for netværket og udarbejdelse af forfatterkontrakter.

Evaluering

Vi har en løbende dialog med Forskergruppen, og de har været tilfredse med vores input, som har været med til at professionalisere rammerne for tidsskriftet. Vi er forsat support til forskergruppen og forventer også i fremtiden at kunne tilbyde vores kompetencer til gruppen


  • 04.03.2013 Oprettet af Lone Jensen