Referencehåndtering

mendeleyzoteroreference managerrefworksendnotereferencer

Der findes mange programmer til håndtering af referencer. Nogle af disse er web-baserede, mens andre skal installeres på computeren, og nogle kan frit downloades, mens andre kræver licensbetaling. Ved universiteterne og flere andre uddannelsessteder er der betalt for adgang til ét eller flere referencehåndteringsprogrammer, så studerende og ansatte frit kan få adgang. Derudover er der som regel også hjælp at hente, bl.a. via bibliotekerne, til at komme i gang med at bruge programmerne. 

Hvilke programmer, der tilbydes, afhænger af det enkelte universitet/uddannelsessted. 

Selvom de forskellige referenceprogrammer er forskellige med hensyn til udseende, indhold og betjening, er der nogle afgørende fælles egenskaber:

Et referencehåndteringsprogram består normalt af en database, hvor referencer med alle nødvendige bibliografiske data (forfattere, titel, år, forlag, sidetal osv.) kan lægges i. Referencerne kan skrives manuelt ind i databasen, men det smarte ved disse programmer er netop, at langt de fleste referencer med alle relevante informationer kan importeres automatisk fra en lang række kilder som fx bibliotek.dk og Google Scholar samt fra faglige databaser som fx PubMed, Scopus og Web of Science. Herved spares masser af tid, og rigtigt mange fejl undgås.

Fra databasen kan der så hurtigt og nemt laves en referenceliste med de referencer og i det format, der ønskes. Formatet, altså hvordan references skrives, afhænger jo af sammenhængen. Nogle gange er det eksempelvis fint, hvis referencerne blot er ordnet alfabetisk, mens det andre gange er bedst med nummerering af referencerne i listen.

Referenceprogrammer kan integreres i fx Word

De fleste referencehåndteringsprogrammer kan desuden integreres i eller samarbejde med tekstbehandlingsprogrammer, hvilket betyder, at det bliver meget nemt at indsætte, rette og fjerne referencer i den tekst, man skriver (fx en speciale-afhandling eller en artikel).

Når man med et klik indsætter en reference et givent sted i teksten, vil denne reference automatisk komme med i referencelisten, og på samme måde, hvis en reference fjernes eller flyttes. Det sparer selvsagt forfatteren for en masse arbejde med tjek og dobbelttjek, om hvorvidt de rigtige referencer hele tiden er med eller ej og i den rigtige rækkefølge, både i tekst og referenceliste. Og igen kan man let med et klik eller to ændre formatet af referencehenvisninger i teksten og den tilhørende referenceliste.

Dette letter arbejdet betydeligt, fx i det tilfælde, at et manuskript til en artikel skal sendes til et andet tidsskrift. Tidsskrifter har jo som regel ret strenge krav til ’output style’, altså hvordan en reference skal angives i tekst og referenceliste.

Der er vedhæftet et eksempel på to forskellige output styles, hvor ændringen er foretaget med et enkelt klik fra ’Harvard’ til ’Vancouver’ (i dette tilfælde i Word via programmet RefWorks).

Referencehåndteringsprogrammer på universiteterne

De mest udbredte referencehåndteringsprogrammer på universiteterne ser ud til at være:

RefWorks; http://www.refworks.com/

EndNote; http://endnote.com/

Reference Manager; http://www.refman.com/

Zotero; http://www.zotero.org/

Mendeley; http://www.mendeley.com/

Som tidligere nævnt tilbydes hjælp til et eller flere af programmerne på biblioteket ved de enkelte uddannelsessteder. Hvad man skal vælge, er naturligvis en smagssag. Det kan være en rigtig god ide vælge program efter, hvad der tilbydes hjælp til fra den institution, hvor man studerer eller forsker, men i lige så høj grad bør man skele til, hvad medstuderende eller kolleger bruger, da man så ofte kan få hurtig hjælp til det, der lige driller.


  • 03.12.2012 Oprettet af Annette Balle Sørensen