Journal Citation Reports

rankingscitationerimpactjournal impact factor (JIF)journal citation reports (JCR)værktøjer

Journal Citation Reports (JCR) er et produkt fra Thomson Reuters, der årligt udgiver Journal Impact Factors (JIF). JCR er således den samlede indgang til at se og sammenligne JIF.

JCR opdateres årligt med to udgaver: ”JCR Science Edition” og ”JCR Social Sciences Edition”. Begge udgaver er opdelt i forskningskategorier, der er baseret på en klassificering af tidsskrifterne i JCR. Det enkelte tidsskrift kan have flere kategorier tilknyttet.

Der sker løbende ændringer i JCR, hvor nye tidsskrifter f.eks. indlemmes, mens andre ophører eller ekskluderes. Eksklusionen sker f.eks. hvis der er en unaturlig høj andel af selvcitationer (se f.eks. Noorden (2012) eller Anderson (2012)).

Da der er mange forhold der spiller ind i beregningen af JIF (databasens dækningsgrad, publiceringspraksis og referencepraksis indenfor enkelte forskningsområder, o.l.), skal man være påpasselig med at sammenligne JIF – især på tværs af kategorierne. Læs mere om Journal Impact Factors.

Som forsker og studerende ved et dansk universitet har du muligvis adgang til JCR via dit uddannelsesbiblioteks licenser. Kontakt dit lokale bibliotek for mere information.

Referencer:

Thomson Reuters Journal Citation Reports http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr//

Richard Van Noorden (29. Juni 2012). Record number of journals banned for boosting impact factor with self-citations (Nature News Blog). http://blogs.nature.com/news/2012/06/record-number-of-journals-banned-for-boosting-impact-factor-with-self-citations.html

Kent Anderson (26. November 2012 ). Of Confections and Citations, Missteps and Marzipan (the Scholarly Kitchen blog) http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/11/26/of-confections-and-citations-missteps-and-marzipan/


  • 12.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 19.12.2012 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson