Hvordan laver jeg et bedre litteraturstudium, så jeg kan få min artikel optaget i tidsskriftet?

caseslitteraturstudium

En forsker fra det humanistiske fakultet har sendt sin artikel til et specifikt tidsskrift, men har fået det tilbage med besked om, at litteraturstudiet ikke er tilstrækkeligt og ikke beskrevet tilstrækkeligt.

Forskeren henvender sig telefonisk til biblioteket til den kontaktbibliotekar, som er tilknyttet instituttet. Der aftales en tidspunkt for en vejledning. Forskeren sender artiklen til bibliotekaren til brug for bibliotekarens forberedelse. Forskeren havde ikke systematiseret sine søgetermer eller brug af databaser, men havde først og fremmest fundet sin litteratur ud fra allerede kendte arikler. 

Forberedelse inden vejledningen

  • Læsning/skimning af artiklen
  • Opstilling af søgeaspekter/søgeord
  • Valg af databaser       

Vejledningen

Kort gennemgang af, hvordan man kan opstille søgeaspekter og derudfra finde relevante søgetermer, både synonymer, nærsynonymer og akronymer. Dernæst lidt om, hvordan man søger, booleske operatorer, frasesøgning og trunkering og en gennemgang af relevante databaser, hvor der blev udført søgninger.

Forskeren gav udtryk for sin taknemlighed over at være blevet bragt videre i processen med at afsøge feltet og forhåbninger om at få artiklen optaget i tidsskriftet.


  • 17.05.2012 Oprettet af Gudrun Hansen