Google Scholar

citationergoogle scholarsynlighedimpactpublish or perishværktøjer

Google Scholar (GS) er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som enten ligger tilgængeligt på nettet (universiteters hjemmesider o.l.), eller som Google har fået lov til at crawle fra udvalgte forlags databaser.

GS har en bredere dækning af publikationstyper, samt forskningsområder end de traditionelle citationsindekser og dette gør den for mange forskere til et attraktivt informationssøgningsværktøj, der hurtigt (og gratis) giver adgang til oplysninger om millioner af publicerede dokumenter fra hele verden og på alle sprog.

Indhold

GS er som udgangspunkt opbygget ved hjælp af automatisk indeksering på samme måde som den "almindelige Google". GS markedsføres dog som en service, der filtrerer indholdet således at en søgning kun fremfinder "videnskabelig litteratur".

'Videnskabelighed' henviser normalt til litteratur, der er underlagt en peer review-process. Den automatiske indexering tyder dog på at "videnskabelighed" afgøres af dokumentets placering (f.eks. på '.edu'-sites) og dokumentets struktur (titel, forfatter og referenceliste). GS skriver selv følgende til forfattere, der ønsker at få en publikation synlig i GS:

"If you're an individual author, it works best to simply upload your paper to your website, e.g., www.example.edu/~professor/jpdr2009.pdf; and add a link to it on your publications page, such as www.example.edu/~professor/publications.html. Make sure that:

 1. the full text of your paper is in a PDF file that ends with ".pdf",
 2. the title of the paper appears in a large font on top of the first page,
 3. the authors of the paper are listed right below the title on a separate line, and
 4. there's a bibliography section titled, e.g., "References" or "Bibliography" at the end."

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html

Der er dog ingen oversigter over hvilke forlag GS samarbejder med, ej heller findes der officielle beskrivelser af hvilke dokumenter, GS vurderer som videnskabelige (Gray et al., 2012)

GS og citationer

Hvis GS anvendes til citationsoptællinger er den sparsomme dokumentation for søgemaskinens dækning og den bagvedliggende dataprocessering af endnu større betydning. På trods af at GS gør det muligt at optælle citationer til ikke-engelsksprogede artikler, samt bøger, er det værd at bemærke at undersøgelser (f.eks. Jacsó, 2010) tyder på at der sker væsentlige fejl i databearbejdningen, således at citationstal kan indeholde:

 • Falske hits (hvor en citation tilknyttes en forkert publikation)
 • Dobbelttællinger (hvor forskellige versioner af samme referenceliste tæller som citationer til de samme publikationer)
 • Manglende hits (hvor en citation ikke tilknyttes nogen publikation)
 • Citationer fra ikke-videnskabelige kilder (hvor den automatiserede filtrering af videnskabelig litteratur medtager ikke-videnskabelig litteratur)

Hvis GS derimod anvendes kvalitativt og i mindre målestok - f.eks. til at se "hvem", der citerer en bestemt forsker eller en bestemt publikation – er betydningen af ovenstående fejl ikke så graverende, og kan endda være en effektiv måde at identificere potentielle samarbejdspartnere på.

Søg mere effektivt i GS

Anne-Will Harzing, der er Professor i International Management og Associate Dean Research ved University of Melbourne, har udviklet et gratis stykke software, der letter analysen af resultaterne fra søgninger i GS. Applikationen hedder "Publish or Perish" og gør det muligt at rense op i nogle af de mange datafejl i GS, og hjælper derudover med at beregne en række gængse citationsindikatorer (gennemsnit, h-index).

Google Scholar Citations er Googles bud på en indgang til citationsoptællinger baseret på GS-data.

Læs mere om GS

Google Scholar – About (2012) http://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html

Peter Jacsó (2010). Megadata mega mess in Google Scholar.  Online Information Review, vol. 34, Iss. 1, pp. 175-191. http://dx.doi.org/10.1108/14684521011024191

Jerry E. Gray et al. (2012). Scholarish: Google Scholar and its Value to the Sciences. Issues in Science and Technology Librarianship, Iss. 70 (summer 2012). http://www.istl.org/12-summer/article1.html


 • 22.08.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
 • 11.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
 • 17.12.2012 Oprettet af Ditte Schjødt Svensson