Forskningsfondes krav om synlighed

synlighedopen accessforskningsfonde

Kravet fra langt de fleste bevillingsgivere er at reviewede artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres frit og gratis tilgængeligt i et open access arkiv seneste 6 eller 12 måneder efter at artiklen blev accepteret af tidsskriftet.

Dette er muligt i de fleste anerkendte tidsskrifter som tillader at forfatteren arkiverer sit endelige manuskript efter peer review i et open access arkiv, oftest omtalt som institutional eller subject Repository. I Danmark har alle universiteterne og UC’erne systemet PURE som også kan fungere som open access arkiv.

Refusion af publiceringsudgifter
Vær opmærksom på at det ofte er muligt at få udgifterne til publicering 100% refunderet af forskningsbevillingen. Dog er det et krav at der i ansøgningen er budgetteret med udgifterne til publicering i gyldne open access tidsskrifter.

Krav fra danske bevillingsgivere
I Danmark stiller de store offentlige forskningsråd og -fonde krav om open access, dvs.:
• Det Frie Forskningsråd
• Det Strategiske Forskningsråd
• Danmarks Grundforskningsfond
• Højteknologifonden
• Rådet for Teknologi og Innovation

Detaljerne i deres fælles politik kan læses her: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-science/open-access-politik-for-offentlige-forskningsrad-og-fonde/open-access-politik-for-offentlige-forskningsrad-og-fonde 

Krav fra EU
Europa Kommissionen har siden 2007 stillet krav om open access til bevillingshavere inden for European Research Council (ERC) programmet og indenfor følgende områder i det 7. rammeprogram (FP7):

1. Energy
2. Environment (including Climate Change)
3. Health
4. Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics)
5. Research Infrastructures (e-infrastructures)
6. Science in society 7. Socio-economic sciences and the humanities

Få mere information om EU’s krav og hjælp til open access på portalen www.openaire.eu

Open access i Horizon2020
I det rammeprogram som efterfølger FP7 - Horizon2020 - er open access blevet obligatorisk gældende for hele rammeprogrammet.

Krav fra internationale forskningsråd
Internationalt er det almindeligt at både offentlige og private forskningsfonde stiller krav om open access.

Kravene kan typisk kategorisere i:

• Grønne mandater (krav om arkivering i open access arkiv)
• Gyldne mandater (krav om publicering i open access tidsskrifter, hvis det er muligt)
• Et mix af de to krav. Få en oversigt over mandater her: http://roarmap.eprints.org/


  • 20.02.2013 Oprettet af Mikael Elbæk