Danmarks Open Access indikator

open accessopen access indikator

Den Nationale Styregruppe for Open Access[1] har indstillet til Styrelsen for Forskning og Innovation og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, at der udvikles en Danmarks Open Access Indikator. Denne skal støtte implementeringen af den nationale Open Access strategi[2] – jf. strategiens bemærkninger om monitorering: ”Implementeringen af Open Access skal løbende monitoreres for at sikre, at alle parter gør deres ypperste for at udvikle og udbrede fri tilgængelighed til danske forskningsresultater”.

Open Access Indikatoren beregnes en gang årligt med genstandsfeltet: Videnskabelige og fagfællebedømte artikler og konferencebedrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN.

EU kræver i forbindelse med Horizon 2020[3], at Open Access realiseres senest 6 måneder efter publicering for hovedområderne naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab og senest 12 måneder efter publicering for hovedområderne humaniora og samfundsfag.
Denne forsinkelse skyldes, at mange tidsskrifter opretholder såkaldte embargoperioder, hvor de udelukker forskerne fra at etablere Open Access til artiklerne før embargoperiodens udløb.

Da OA Indikatoren beregnes én gang årligt for alle publikationer indenfor genstandsfeltet, er den indrettet til at acceptere et års forsinkelse i Open Access adgangen til publikationerne. Således er OA Indikatoren for 2014 beregnet primo januar 2016 for at tillade et helt års embargoperiode også for publikationer fra december 2014. I praksis betyder dette, at publikationer fra 2014 vil kunne have embargoperioder på helt op til 24 måneder og stadig blive godskrevet af OA Indikatoren.

Beskrivelse af Open Access Indikatoren er organiseret i to dele:

  • Del 1: Overblik over datagrundlag, processer og output

  • Del 2: Teknisk beskrivelse af datagrundlag, processer og output.


  • 23.10.2017 Oprettet af Lone Jensen