Akademisk skrivning

academic writingakademisk skrivning

Akademisk skrivning er en betegnelse for de formkrav som stilles til litterære produkter som dokumenterer videnskabelige undersøgelser og arbejder.

Der vil være variationer indenfor de enkelte fagdiscipliner, forskningsfelter, uddannelses-og forskningsinstitutioner mv., men grundlæggende kan man identificere følgende krav:

  • Akademisk skrivning er problemorienteret.
  • Akademisk skrivning hviler på et fundament af eksisterende viden og bidrager med (ny) viden indenfor fagfællesskabet.
  • Akademisk skrivning er metodisk klar og redegørende for metodevalg.
  • Akademisk skrivning begrunder og argumenterer for kvalificerede synspunkter.
  • Akademisk skrivning er et sagligt og korrekt sprog kendetegnet ved korrekt tegnsætning og sætningsopbygning.
  • Akademisk skrivning har kildehenvisninger i form af formaliserede og standardiserede referencer.

Mange uddannelses- og forskningsinstitutioner - både herhjemme og i udlandet - tilbyder hjælp til og kurser i akademisk skrivning. Se her hvad  din institution evt. tilbyder:

Aalborg Universitet (AAU)

Aarhus Universitet (AU)

Copenhagen Business School (CBS)

Københavns Universitet (KU)

Roskilde Universitetscenter (RUC)

Syddansk Universitet (SDU)

VIA University College

 


  • 18.03.2014 Redigeret af Lone Jensen
  • 11.07.2013 Redigeret af Ditte Schjødt Svensson
  • 04.12.2012 Oprettet af Lars Jørgensen