Baggrundsartikler

Open journal systems

Open Journal Systems (OJS) er open source software til tidsskriftsudgivelse. Softwaren er udviklet af Public Knowledge Project.

, , ,

Open Access publicering - et overblik

Artiklen samler flere aspekter af Open access, herunder forlagskontrakter, creative commons, copyright, definitioner, open access arkiver og krav fra fonde

, , ,

Open Monograph Press

Open Monograph Press (OMP) er open source software, der bruges til publicering af e-bøger.

, , ,

ORCID

ORCID (open researcher and contributor id) tilbyder et unikt og permanent identifikationsnummer som adskiller dig fra andre forskere.

,

Peer review

Peer review er del af publikationsproceduren for videnskabelige publikationer. Den består i, at artiklen sendes til bedømmelse af 1-3 eksperter på området.

Publikationstyper

Publikationstyper vægtes forskelligt inden for den enkelte disciplin. Dette hænger sammen med en række forskellige faktorer.

, , ,

Rankings

Ranking bruges til at indikere forskningskvalitet ud fra kvantitative metoder. Der findes både rankings af tidsskrifter, universiteter og enkelte forskere.

, ,

Referencehåndtering

Et referencehåndteringsprogram består normalt af en database med referencer til alle nødvendige bibliografiske data (forfattere, titel, år, forlag, sidetal mv.)

, , , , ,

Scopus, Elsevier

Scopus er en tværvidenskabelig database, der medtager referencelisten fra de indekserede publikationer og gør det muligt at foretage citationssøgning.

, ,

Sociale netværksmedier

Sociale netværksmedier defineres som en gruppe af teknologier der tilsammen giver mulighed for virtuel interaktion og kommunikation mellem afsender og modtager.

, , , , , , ,