Baggrundsartikler

Forskningsfondes krav om synlighed

De fleste bevillingsgivere kræver at reviewede artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres frit og gratis gilgængeligt i et open access.

, ,

Forskningsregistrering på de danske universiteter

De danske universiteters forskning registreres både for at øge synligheden af forskningen på internettet, men også for at sikre universiterne basisbevillinger.

, , ,

Google Scholar

Google Scholar er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som ligger tilgængeligt på nettet. Det er muligt at foretage citationsoptællinger.

, , , , ,

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) er et produkt fra Thomson Reuters, der årligt udgiver Journal Impact Factors (JIF).

, , , , ,

Journal Impact Factors

Journal Impact Factors (JIF) er konstrueret af Eugene Garfield i 1955 som et værktøj til at identificere de tidsskrifter til inklusion i Science Citation Index.

, , ,

Mendeley

Mendeley tilbyder en nem løsning for at indsamle citationer og referencer fra faglige databaser, men muliggør også samarbejde og interaktion med andre forskere.

, , , , ,

Modelkontrakter

Fælles for modelkontrakterne er, at de lægger op til at forfatteren som beholder sine rettigheder og blot afgiver specifikke rettigheder til forlaget.

,

Open Access

Formålet med Open Access er at tilbyde umiddelbar, online og gratis adgang til forsk-ningsresultater uden nogen former for restriktioner for slutbrugeren.

Open access arkiver

Et open access arkiv er et digitalt arkiv bestående af forskningsresultater, hvor indholdet er frit tilgængelig for download.

, ,