Baggrundsartikler

Tag: web of science

Analyse af citationsmønstre i tidsskrifter

Biblioteket fik en henvendelse fra en forskergruppe, der ønskede at se nærmere på hvilke faktorer og relationer, der er afgørende for at publicere i centrale tidsskrifter inden for et forskningsområde.

, ,

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,

Søgning i Web of Science/Scopus

En forespørgsel om faciliteter til at adskille negative og positive citationer fra hinanden i citationsindekser.

, , , ,

Thomson Reuters Web of Science

Web of Science er en tværvidenskabelig database, der foruden bibliografiske oplysninger medtager referencelisten fra de indekserede publikationer

, , , ,