Baggrundsartikler

Tag: synlighed

Blogging og øget videnskabelig synlighed

Blogs er en platform, hvor du kan formidle og diskutere din forskning både før, under og efter du har publiceret. Blogging øger synligheden af din forskning.

, , , ,

Forskningsfondes krav om synlighed

De fleste bevillingsgivere kræver at reviewede artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres frit og gratis gilgængeligt i et open access.

, ,

Forskningsregistrering på de danske universiteter

De danske universiteters forskning registreres både for at øge synligheden af forskningen på internettet, men også for at sikre universiterne basisbevillinger.

, , ,

Google Scholar

Google Scholar er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som ligger tilgængeligt på nettet. Det er muligt at foretage citationsoptællinger.

, , , , ,

Mendeley

Mendeley tilbyder en nem løsning for at indsamle citationer og referencer fra faglige databaser, men muliggør også samarbejde og interaktion med andre forskere.

, , , , ,

Open access arkiver

Et open access arkiv er et digitalt arkiv bestående af forskningsresultater, hvor indholdet er frit tilgængelig for download.

, ,

Open Access publicering - et overblik

Artiklen samler flere aspekter af Open access, herunder forlagskontrakter, creative commons, copyright, definitioner, open access arkiver og krav fra fonde

, , ,

Sociale netværksmedier

Sociale netværksmedier defineres som en gruppe af teknologier der tilsammen giver mulighed for virtuel interaktion og kommunikation mellem afsender og modtager.

, , , , , , ,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,

Zotero

Zotero kan indsamle og organisere referencer via din browser og bruge dem til fx artikelskrivning. Du kan samarbejde med andre om indsamling af referencer

, , ,