Baggrundsartikler

Tag: scopus

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,

Scopus, Elsevier

Scopus er en tværvidenskabelig database, der medtager referencelisten fra de indekserede publikationer og gør det muligt at foretage citationssøgning.

, ,

Søgning i Web of Science/Scopus

En forespørgsel om faciliteter til at adskille negative og positive citationer fra hinanden i citationsindekser.

, , , ,