Baggrundsartikler

Tag: rankings

Citationer

En indikator for forsknings anvendelse og udbredelse, men oprindeligt udviklet som alternativ emneklassificering.

, , ,

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) er et produkt fra Thomson Reuters, der årligt udgiver Journal Impact Factors (JIF).

, , , , ,

Journal Impact Factors

Journal Impact Factors (JIF) er konstrueret af Eugene Garfield i 1955 som et værktøj til at identificere de tidsskrifter til inklusion i Science Citation Index.

, , ,

Rankings

Ranking bruges til at indikere forskningskvalitet ud fra kvantitative metoder. Der findes både rankings af tidsskrifter, universiteter og enkelte forskere.

, ,

Tidsskriftsoversigter

Nogle tidsskriftsoversiger, benyttes til at rangere tidsskrifter efter ”kvalitet”, mens andre oversigter fungerer som en slags vejviser.

, , , ,

Tidsskriftsrankings indenfor 'Business and management'

Fagspecifikke tidsskriftsrankings kan bruges til at spotte tidsskrifter til publicering. Listerne dækker dog ikke tværvidenskabelige tidsskrifter så godt.

, , ,

Ulrichsweb

Global vejviser over tidsskrifter, hvor du kan få et overblik over tilgængelige tidsskrifter og deres karakteristika.

, , , ,