Baggrundsartikler

Tag: open journal systems (OJS)

Open journal systems

Open Journal Systems (OJS) er open source software til tidsskriftsudgivelse. Softwaren er udviklet af Public Knowledge Project.

, , ,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,