Baggrundsartikler

Tag: h-index

Citationer

En indikator for forsknings anvendelse og udbredelse, men oprindeligt udviklet som alternativ emneklassificering.

, , ,

H-Index

En forskers arbejde kan f.eks. kvantificeres ved at beregne H-Index. Udmærker sig ved i ét tal at sammenfatte produktivitet, samt impacten af denne produktion.

, , , , ,

Søgning i Web of Science/Scopus

En forespørgsel om faciliteter til at adskille negative og positive citationer fra hinanden i citationsindekser.

, , , ,