Baggrundsartikler

Tag: forlagskontrakter

Forlagskontrakter

Forslag til ophavsretslige formuleringer som kan indføjes eller knyttes til forlagskontrakter.

, ,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,