Baggrundsartikler

Tag: cases

Analyse af citationsmønstre i tidsskrifter

Biblioteket fik en henvendelse fra en forskergruppe, der ønskede at se nærmere på hvilke faktorer og relationer, der er afgørende for at publicere i centrale tidsskrifter inden for et forskningsområde.

, ,

Uformelt netværk om OA

Uformelt netværk på DTU som tager open access og publiceringsrelaterede emner op i forbindelse med en frokost

, ,

Forfatterrettigheder til artikler i en PhD-afhandling

En forsker har udgivet to artikler på et internationalt kommercielt forlag og vil inddrage artiklerne som del af sin PhD-afhandling.

,

Hjælp til BFI-faggruppernes arbejde

BFI-faggruppernes arbejde

,

Hvad er postprint?

Hvordan kommunikerer man hvad postprint er til forskere generelt og hvilke udfordringer giver det til forskningsregistrering og arkivering i repository.

, , ,

Hvordan kommer jeg ud med min forskning til en større kreds?

Tweets

,

En forsker fra det humanistiske fakultet har sendt sin artikel til et specifikt tidsskrift, men har fået det tilbage med besked om, at litteraturstudiet ikke er tilstrækkeligt og ikke beskrevet tilstrækkeligt.

Litteraturstudium

,

Referencehåndtering i forbindelse med publicering

En forsker skal have publiceret sin ph.d.-afhandling hos et dansk forlag. Hun anvender også EndNote og vil gerne have udarbejdet en ouput style.

, ,

Support til forskergruppes etablering af open access tidsskrift

Et forskningsbibliotekt deltog i opstarten af et nyt open access tidsskrift og bidrog med rådgvining vedr. ophavsret, synlighed, varemærkeregistrering og DOI.

, , , , ,

Søgning i Web of Science/Scopus

En forespørgsel om faciliteter til at adskille negative og positive citationer fra hinanden i citationsindekser.

, , , ,